Interviews kunnen op twee manieren getranscribeerd worden: op een letterlijke manier of woordelijk. Bij letterlijke transcriptie (verbatim) oftewel van woord tot woord, schrijf je de tekst letterlijk op die is opgenomen of is uitgesproken. Het voordeel van het letterlijk transcriberen van interviews in je scriptie is dat je geen moeite hoeft te doen om de zinsstructuren aan te passen en er een leesbaar geheel van te maken. Dit bespaart ook tijd.

De interviews worden uitgeschreven op de manier waarop de geïnterviewde zijn woorden of zinnen heeft uitgesproken, bijvoorbeeld ook met woorden als ‘uhum’ en ‘tja’. Het nadeel van het letterlijk transcriberen van interviews is dat er taalfouten in kunnen zitten en verkeerde zinsconstructies, waardoor het lastig te lezen en te interpreteren valt.

Woordelijk uitschrijven van interviews

Om deze laatste reden gaat de voorkeur uit naar het woordelijk uitschrijven van interviews. Daarbij worden de uitspraken van de geïnterviewde dusdanig herschreven dat het een soepel leesbaar geheel wordt. De lezer hoeft hierdoor geen moeite te doen om de zinnen te begrijpen. Het nadeel hiervan is wel dat het meer tijd kost en dat het een zekere taalkennis vereist om de zinnen grammaticaal en qua zinsstructuur op de juiste wijze op te stellen.

Wat willen onderwijsinstellingen?

Waar gaat de voorkeur van onderwijsinstellingen naar uit? De meeste onderwijsinstellingen hebben een voorkeur voor het woordelijk transcriberen van interviews, zodat het een leesbaar geheel wordt. Bij veel opleidingen mogen slechts enkele fouten worden gemaakt per bladzijde en het komt daarom regelmatig voor dat begeleiders de student verzoeken om de interviews op een nette manier te herschrijven en dus de taalfouten eruit te halen.

Zorg er bij het uitschrijven van de interviews in elk geval voor dat de grootste taalfouten eruit gehaald worden. De zinnen hoeven niet allemaal in perfect Nederlands te worden uitgeschreven, maar er moet een minimale leesbaarheid zijn en de meest flagrante taalfouten dienen eruit gefilterd te worden.

oscar m Artikellink: http://www.artikel365.nl/zakelijk/interviews-transcriberen/
Auteur:

  • authorDoor:
  • writerGeplaatst op: 9 november 2016
  • liveGepubliceerde Artikelen: 1