Het Sprengen College is een cluster 4-school (speciaal onderwijs) in het Gelderse Wapenveld. Tot voor kort was de school onderdeel van jeugdhulpinstelling Avenier (nu Horizon). Toen Avenier de deuren op de campus in de bossen net buiten Wapenveld sloot, besloot de kleinschalige school zelfstandig verder te gaan.

De leerlingen van het Sprengen College hebben allen bepaalde gedragsproblemen, veroorzaakt door een verstandelijke handicap of door andere oorzaken. ‘Cluster 4’ staat in onderwijsjargon voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Sommige leerlingen zijn moeilijk te handhaven en kunnen niet in het reguliere onderwijs terecht. Ook op sommige andere scholen voor speciaal onderwijs wil het met hen maar niet lukken. Een deel van deze jongeren dreigt daarom op de bank te belanden, zonder een diploma.

Je toekomst in eigen hand

Het Sprengen College vindt echter dat niemand buiten de samenleving zou moeten komen te staan. De school vangt deze jongeren op en probeert hen zo snel als mogelijk een opleiding op maat te geven. Doel is dat zij na enige tijd terug kunnen naar het reguliere onderwijs, om bijvoorbeeld een diploma aan een ROC te behalen. Het is de bedoeling dat wat er in deze jongeren zit, er ook uitkomst. De school hanteert het adagium: als zij breid zijn de handen uit de mouwen te steken, zullen wij er alles aan domen om ze veilig voor te bereiden op een betere toekomst. De slogan van de school luidt: ‘je toekomst in eigen hand’.

Sprengen College in Wapenveld

Het principe van 1 kind, 1 plan

Bij het begeleiden van haar leerlingen hanteert de school het principe van 1 kind, 1 plan. Voor elke leerling die door ouders, coaches of hulpverleners wordt doorverwezen naar het Sprengen College wordt een individueel leerplan opgesteld. Het idee hierbij is dat er voor iedereen iets te leren is op zijn of haar niveau. De lessen vinden veelal plaats in kleine klassen of zelfs in 1-op-1-situaties waarbij rust, duidelijkheid en structuur voorop staan. Bijzonder aan het Sprengen College is ook de grote mate van betrokkenheid van docenten bij de jongeren en hun omgeving. Het Sprengen College noemt zichzelf ‘expert in de omgang met gedragslastige jongeren’.

Toelating tot het Sprengen College

Het Sprengen College begint nu langzaam maar zeker een bekende naam op te bouwen binnen de wereld van speciaal onderwijs. Niet alleen scholen en jeugdzorginstellingen uit de directe omgeving van Wapenveld weten de school te vinden, maar ook ouders, verzorgers en instellingen van verder weg. Om de instroom van jongeren en daarmee de toekomst van de school veilig te stellen, is het Sprengen College verschillende samenwerkingen aangegaan. Maar natuurlijk kunnen ook altijd individuele leerlingen bij de school aangemeld worden. Na aanmelding wordt door middel van een risico-inventarisatie gekeken in welke groep de jongere het best geplaatst kan worden. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk aan te sluiten bij het niveau, tempo en uitstroomperspectief van de leerling. Zo krijgt iedereen het onderwijs dat hij of zij verdient!

Artikel365 Artikellink: http://www.artikel365.nl/mensen-samenleving/kinderen-opvoeding/bij-het-sprengen-college-heeft-iedereen-recht-op-een-betere-toekomst/
Auteur:
Profielomschrijving: Op Artikel365 kun je zelf jouw kwaliteitsartikel met een link naar je site plaatsen.

  • authorDoor:
  • writerGeplaatst op: 5 december 2012
  • liveGepubliceerde Artikelen: 10