Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het gebruik van deze pagina stem je in met de geldende algemene voorwaarden. Je vindt deze in onderstaande tekst. De voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. De laatste wijziging van deze voorwaarden was op 8-1-2015. Controleer voorafgaand aan een eventuele plaatsing van jouw artikel of je akkoord bent met de voorwaarden. Ga je niet akkoord, dan verzoeken wij je deze website onmiddellijk te verlaten.

‘Jij’, ‘je’, ‘jou’ en ‘jouw’ refereert naar elke gebruiker van deze site. ‘Wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ refereert naar Artikel365 en DYC media, de eigenaar van de website. ‘Content’ refereert naar de artikelen die je via deze website plaatst en alle inhoud die daarmee is verbonden in woord, beeld en audio.

Leeftijdsbeperkingen
Deze website is bedoeld voor volwassenen. Minderjarigen kunnen de artikelen wel lezen, maar als gebruikers hun eigen artikelen willen gebruiken, dienen ze meerderjarig te zijn. Door een eigen artikel te plaatsen, verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

Content plaatsen
Artikel365 produceert zijn eigen content, maar laat ook gesponsorde content van derden toe en publiceert content die door jou wordt geüpload. Wanneer je content (tekst, beeldmateriaal en links) naar deze site verstuurd, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:
1. Je bent 18 jaar of ouder.
2. Je bent de auteur en rechthebbende van alle content die je verstuurd. Je mag de content die je uploadt vrij gebruiken, zonder dat derden hiervoor toestemming moeten geven. Indien je teksten of afbeeldingen met een zogenoemde Creative Commons-licentie in je artikelen plaatst, zorg je ervoor dat je de juiste credits (een link naar het originele bestand) toevoegt, zodat we die bij de artikelen kunnen plaatsen.
3. Je behoudt al je rechten ten opzichte van de content die je op de website plaatst, maar je gaat akkoord met publicatie zoals hieronder beschreven.
4. Je verleent ons het niet-exclusieve en niet-herroepbare recht om (a) de content in zijn geheel of als deel te gebruiken, aan te passen en de exploiteren – met inbegrip van advertentie-exploitatie, eventueel in combinatie met andere content; (b) om afgeleide werken te maken van de content die je ons ter beschikking hebt gesteld en deze eveneens (commercieel) te gebruiken; (c) de content te verspreiden, publiceren, verkopen, te verzenden en ermee te adverteren; (d) jouw naam, avatar (afbeelding) en gelijkenis hiermee in verband te brengen; en (e) anderen toe te staan dit ook te mogen. Deze rechten mogen door ons wereldwijd worden uitgeoefend via welk medium dan ook en in welke taal dan ook.
5. Je garandeert ons dat de content geen inbreuk maakt op rechten van derden en geen schade berokkent aan (rechts)personen of merken. Het gebruik van de door jou verstuurde artikelen maakt ons niet verantwoordelijk voor eventuele schade.
6. Je maakt geen aanspraak op compensatie in verband met de genoemde rechten hierboven.
7. De rechten mogen door ons worden doorgegeven aan eventuele volgende eigenaren van de website of opvolgers. Ook kunnen we derden licenties verlenen om de content te gebruiken.

Recht om content aan te passen en te verwijderen
We bekijken alle content die wordt ingezonden. We behouden ons het recht voor content te weigeren of content na acceptatie alsnog te verwijderen als we de content ongeschikt vinden voor het doel van de website. Ongeschikt voor deze website vinden we bijvoorbeeld content met een pornografisch, racistisch of haatdragend karakter. We behouden ons ook het recht voor om de door jou ingestuurde content of delen daarvan aan te passen aan het doel van de website. Gebruikers die content aanleveren die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden kunnen we de toegang tot de website ontzeggen. Dat geldt ook voor de inhoud van reacties op aangeleverde artikelen.

Functioneren van de website
Hoewel we ons best doen deze website zo goed mogelijk te laten functioneren, kunnen we niet garanderen dat deze ook altijd zo zal werken zoals de bedoeling is. We behouden ons het recht voor om deze service te allen tijde stop te zetten of te veranderen.

Intellectuele eigendomsrechten
Met uitzondering met de rechten zoals hierboven vernoemd, rust op alle overige content het auteursrecht van Artikel365 en DYC media. Alle rechten zijn voorbehouden. Referenties en links naar sites van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ons. Verwijzingen naar sites van derden houden geen aanbeveling in.

Beperking van aansprakelijkheid
De website en alle content wordt zonder voorbehoud en garanties beschikbaar gesteld. Artikel365 en DYC media kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. Eventuele adviezen die in de artikelen en overige content op deze website zijn opgenomen, zijn geheel voor het risico van de gebruiker. We wijzen expliciet aansprakelijkheid af die kan worden herleid tot één of meer artikelen op deze website. In ieder geval kan onze aansprakelijkheid nooit groter zijn dan het bedrag dat de auteursrechthebbende van een artikel aan ons zou moeten betalen.

Eventuele vermeende inbreuken op auteursrechten, dienen direct aan de eigenaar van Artikel365 gemeld te worden. Vermeld hierbij de precieze reden van auteursrechtinbreuk en de verwijzing naar het origineel waarop volgens jou inbreuk wordt gemaakt. Wij zullen vervolgens een onderzoek instellen en na constatering dat inderdaad inbreuk op rechten wordt gemaakt, de ingezonden content onverwijld verwijderen. Hiervoor kun je het volgende e-mailadres gebruiken: Copyright {at} Artikel 365 {punt} nl.